Vad vi kan erbjuda

Hundar och andra djur

Vi kan komma in och hjälpa till i skola och/eller åt socialtjänst alternativt i olika vårdenheter. Vi anpassar alltid oss till varje uppdrag och uppdragsgivare.
Pedagogdjur, skolhundar, terapihundar och läshundar är några exempel.

Vad vi har gjort och gör

Projekt Ooo har hjälpt elever som inte alls arbetar i skolan på flera år att direkt börja arbeta i skolan - hela/fulla lektioner. Idag flera år senare vet vi att dessa elever arbetar självständigt i skolan utan extra stöd. Vi fanns tillgängliga för dessa elever under ungefär ett halvårs tid. Hundarna används som motivatorer att vilja engagera sig och finna vinning i att nå eget uppsatta mål som man sedan kan behålla även när hundarna och stöder från Helena försvinner.

Vi har hjälpt barn som kommit från krig och andra barn som visat att de påverkats av trauman - även först hundrädda barn har hjälpts att komma över sin rädsla och få stöd av våra hundar.
Våra hundar tillsammans med oss har fått elever som har svårt att ta för sig att ställa sig upp inför andra och göra uppvisningar tillsammans med våra hundar. Självförstroendet och känslan av att klara av har växt något enormt. Att fokus vid träning och uppvisning läggs på hunden hjälper många att släppa fokuset på sig själv och våga saker de annars aldrig skulle våga.

Pedagogiskt hjälpmedel där hunden tillsammans med eleven räknar tal och sedan sätter sig på rätt siffra, bokstaverar genom att ta hunden till rätt bokstäver eller hämta föremål tillsammans med hunden är bara några av de aktiviteter där vi använt hunden. Därutöver kan de givetvis användas som läshundar och som vi ovan beskrivit på olika sätt vara motivatorer.

  • Hjälpa barn med lugn, koncentration och gå ner i varv samt hjälpa till att tygla humörsvängningar och utåtagerande beteenden.
  • Det är bara den egna fantasin som sätter gränser. Vi skräddarsyr alltid vårt arbete efter elev/person och behov hos såväl kunden som individen.

Om oss

Helena är Etolog från Stockholms Universitet vilket innebär Beteendestudier inom Biologin med inriktning Inlärning. En treårig examen i detta ämnet besitts och hon avslutar även en andra Universitetsexamen i Ledarskap och Organisation. Hon har arbetat från Förskola till Gymnasiet och även i särskolan. Jobbat som Djurlärare/Hundlärare/Hästlärare/Djuransvarig, Lärare i Projekt och företagande, Djurpedagog och arbetat med flertalet barn specifikt med behov av särskilt stöd både med och utan hjälp av djurkontakt. Hon har dessutom tränat hundar åt vårdhundskolan, är även hundpsykolog och hundinstruktör och tidigare landslagsledare för Hundsporten Freestyle. Sedan flera år arbetat med det egna projektet med skolhundar och hjälpt barn och unga som behöver extra stöd i skolan.

Projekt Ooo

Vårt team

Vårt arbete

Kontakta oss

Helena Sundsgård
Telefon 070-498 85 66
Mejl: helena@weare.ooo eller info@weare.ooo
Kontakta oss för personligt upplägg som anpassas efter era specifika behov!

Faciliteter

Vi har en egen träningsplan Ooo-planen i Hölö ca 34 minuter från såväl Stockholm som Nyköping.
Vi kan även komma ut till kund och ta med hundarna. Våra hundar är små ca 2-3 kg (undantaget en på 12 kg) och kan användas i små rum, på bord och även utomhus. Möjlighet kan även finnas att använda häst och andra djur.